Podnikáme - pomáháme!

aneb základy podnikání se sociálním aspektem

Menu


Podnikáme - pomáháme!

Vítejte na našich webových stránkách

Vítejte na webových stránkách určených pro pro základní a střední školy, které jsou zapojeny do projektu „Podnikáme - pomáháme, aneb základy podnikání se sociálním aspektem“ (CZ.1.07/1.1.00/54.0068). Stránky jsou ale určeny také vám, které tato tématika zajímá. V rámci tohoto projektu se rozvíjí podnikavost žáků realizací kroužků studenstkých minipodniků, které jsou propojeny s reálným prvkem sociálního podnikání.

Na těchto stránkách najdete všechny důležité informace. Projekt realizuje společnost Centrum dohody s. r. o. ve spolupráci se svými partnery a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cílem projektu je podpořit podnikavost žáků a zrealizovat s nimi řadu zajímavých projektů. Úzce je s tím spojeno proškolení pedagogů (prostřednictvím školení, e-learningové platformy, konzultací miniprojektů, veletrhů aj.), příprava metodiky postupu vzniku školních minipodniků a pomoc při jejich úspěšné realizaci.

 

Pro více informací můžete shlédnout následující dokumentární film vytvořený na jaře 2015 v rámci tohoto projektu.

Aktuálně

Vydána naše kniha Jak na žáky

26.2.2016

V nakladatelství Portál vyšla kniha, která je určená učitelům základních a středních škol a zaměřuje se na řešení náročných situací s žáky. Autory knihy jsou lektoři a spolupracovníci Centra dohody.

Při každodenní práci se žáky se učitelé setkávají s různými náročnými situacemi. Vypořádat se s drogami ve škole, žákem, který vyrušuje, neplní domácí úkoly, kyberšikanou či s nespolupracujícími rodiči nejsou jednoduché situace, do kterých se může učitel velmi rychle dostat, aniž by měl čas promýšlet to nejlepší řešení. Formou krátkých příběhů z praxe představuje kniha způsob, jak se s těmito situacemi lze vypořádat. U každé z nich je uvedeno několik možných řešení (dobrých i různým způsobem rizikových) ze strany pedagoga, která jsou následně rozebrána z hlediska dopadu na žáka a jeho výchovu, na třídní kolektiv a atmosféru, která v něm panuje, a na celý učitelský sbor a školu. U většiny situací je připojena krátká teoretická část věnující se dovednosti nebo postupu, který je pro danou situaci vhodný (odmítnutí nereálného požadavku, teorie ledovců apod.), ale i legislativní rámec dané problematiky. Kniha obsahuje užitečné kontakty na krizová centra zajišťující podporu dětem či dospělým v ohrožení.

Více informací a možnost objednat knihu na adrese http://obchod.portal.cz/jak-na-zaky/

 

Vytvoření unikátní metodiky a úspěšné zakončení projektu

31.8.2015

K 31. červenci tohoto roku byl úspěšně zakončen projekt „Podnikáme – pomáháme, aneb podnikání se sociálním aspektem“ (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0068), který realizovala společnost Centrum dohody. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci OP VK.

 

Ve spolupráci s učiteli, kteří celý rok vedli fiktivní firmy, vytvořilo Centrum dohody Metodiku využití fiktivních firem na základních školách. Tato metodika vychází ze zkušenosti realizace 27 studentských minipodniků na 14 základních školách. Studentské minipodniky byly pojaty jako zájmová činnost žáků.

Tento výstup projektu bude sloužit jako zdroj informací a inspirací pro učitele, kteří se rozhodnou v budoucnu realizovat podobný zájmový kroužek na své škole. Vzhledem k tomu, že projekt Podnikáme – pomáháme! je jedním z prvních pokusů zavedení fiktivních firem na základní školy, mají tyto konkrétní praktické informace jedinečnou hodnotu. Metodika je v příloze této zprávy.

 

Pro více informací o projektu a aktivitách žáků můžete navštívit webové stránky projektu www.podnikame-pomahame.cz.

 

Film o sociální intergaci "Všichni jsme jedna parta"

4.6.2015

Základní škola Slovanka, Česká Lípa

Žáci školy natočili spolu s učiteli na výjezdním výletu velmi zajímavý film o sociální intergaci, který Vás jistě zaujme https://www.youtube.com/watch?v=PgMqvpUJfow&feature=youtu.be

 
 
 

Zhodnocení výletu Seniorclubu

28.5.2015

ZŠ Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí

 

          Děvčata ze Seniorclubu zhodnotila výlet s klienty MěCKP do ZOO Chleby. Porovnáním s podzimním  výletem do Skanzenu v Přerově nad Labem zjistila, že dobrou volbou byl jak zvolený cíl – malá ZOO, tak také autobus se zdvižným zařízením pro invalidy. Poděkování patří firmě Dobrobus z Dobročovic a také velmi milému a ochotnému řidiči, panu Hroudovi.

 

Proč jsou někteří žáci 8. a 9. třídy členy Seniorclubu?

25.5.2015

ZŠ Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí

Zde naleznete odkaz na video, které natočila členka Seniorclubu Ema Kalová z 9. A..

Proč jsou někteří žáci 8. a 9. třídy členy Seniorclubu? Odpověď hledejte na následujícím odkazu.

https://www.youtube.com/watch?v=HN4Q092C7TY&feature=youtu.be

 

 

Více aktualit »